SVS-6 કક્ષાના વિજ્ઞાન-ગણિત પ્રદર્શનમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગના પ્રથમ વિભાગમાં ASHADEEP IIT ની કૃતિ

SVS-6 કક્ષાના વિજ્ઞાન-ગણિત પ્રદર્શનમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગના પ્રથમ વિભાગમાં ASHADEEP IIT ની કૃતિ શ્રેષ્ઠ કૃતિ તરીકે પસંદગી પામી......
સહભાગી વિધાર્થીઓ અને શિક્ષકોને શાળા પરિવાર તરફથી ખુબ ખુબ શુભેચ્છા